niedziela, 14 sierpnia 2011

Poprawa błędów i redakcja tekstu

Czym jest redakcja tekstu? Przez to określenie rozumie się dwie rzeczy. Pierwsza to pisanie tekstu od nowa, na wybrany przez zleceniodawcę temat i o określonej objętości. Cena takiej redakcji jest znacznie wyższa niż cena samej korekty tekstu, co wydaje się zrozumiałe, ponieważ bardziej czasochłonną czynnością od poprawy jest pisanie tekstu. Jeśli chodzi o drugie znaczenie wyrażenia redakcja tekstu, sprowadza się ono do dogłębnych poprawek tekstu, włącznie z dopisywaniem pojedynczych wyrazów czy zdań do korygowanego tekstu.
Cena redakcji w takim sensie wynosi zwykle ok. dwukrotnie więcej niż sama korekta tekstu. Warto się jednak zastanowić, czy jest możliwe oddzielenie poprawy tekstu od redakcji. Należy zadać sobie pytanie, czym jest korekta bez redakcji i czym jest redakcja bez korekty. Analiza tak postawionych pytań prowadzi do wniosku, że poprawa sama w sobie wymaga niejednokrotnie ingerencji w tekst nie tylko polegającej na dodawaniu przecinków czy usuwaniu błędów ortograficznych. Korekta to często zmienianie postaci zdań w ten sposób, by oddać myśl autora tekstu, nie eliminując jego stylu i założeń. Dobra korekta polega właśnie na korekcie nie tylko płytkiej, sprowadzającej się do wstawiania znaków interpunkcyjnych, ale również na poprawie dogłębnej, z dodawaniem zdań czy wyrażeń włącznie. Jeśli zamierza się oddać tekst do korekty, warto spytać potencjalnego współpracownika w tej dziedzinie o to, jaka będzie ostateczna cena poprawy – dzięki temu dowiemy się, czy korektor jest dobrym korektorem, czy też dobrym (lub nie do końca poważnym), ale też skłonnym zawyżać cenę usługi. Kto pyta, nie błądzi.